چهارشنبه 27 تیر 1403  

صورت‌جلسات

صورت‌جلسات مدیریت تحقیقات و فناوری.

 
ردیف تاریخ برگزاری جلسه لینک دانلود
1 10 دی ماه 1401 لینک
2  23بهمن ماه 1401 لینک
3 4مهر ماه 1402 لینک