چهارشنبه 9 اسفند 1402  

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی ایمیل
1 دکتر حمیدرضا زاهری معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) دکتری فوق تخصصی بالینی بیماری های ریه h.zaheri@abadanums.ac.ir
2 دکتر مسعود فروتن مدیر تحقیقات و فناوری (دبیر شورا) دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی m.foroutan@abadanums.ac.ir
3 دکتر علی سعیدی بروجنی عضو شورا دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی ali.saeedi@abadanums.ac.ir
4 دکتر فرشید قنبری عضو شورا دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط f.ghanbari@abadanums.ac.ir
5 دکتر حسین قلاوند عضو شورا دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی hosseinghalavand@gmail.com
6
 
دکتر سمانه هاشمی عضو شورا فوق تخصص نفرولوژی بالغین
s.hashemi@abadanums.ac.ir
7 دکتر سهیلا صداقت عضو شورا دکتری تخصصی آموزش پرستاری sedaghat_1702@yahoo.com
8 دکتر محمد محبوبی عضو شورا دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی mm59m@yahoo.com
9 دکتر سارا مبارک عضور شورا دکتری تخصصی بیماری های عفونی dr.mobarak92@gmail.com
10 دکتر مهشید نقاش پور عضو شورا دکتری تخصصی علوم تغذیه ma.naghashpour@abadanums.ac.ir