چهارشنبه 9 اسفند 1402  

دستورالعمل ها

دستورالعمل های پزشک پژوهشگر.

دستورالعمل‌ها

شیوه انتخاب

رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان می باید با هماهنگی مدیر گروه بالینی مربوطه و تایید معاون آموزشی دانشگاه، طی نامه ای مدارک لازم را برای ارزیابی مرکز جهت صدور مجوز جذب دستیار پزشک پژوهشگر به دبیرخانه "شورا" ارسال نماید
.

" شورا" بر اساس ماده 4 آیین نامه شرایط مرکز را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط، نام مرکز را در فهرست مراکز می گنجاند.

هر ساله یک بار فراخوان جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه "شورا" اعلام می گردد. در این فراخوان فهرست مراکز تحقیقاتی که برنامه پزشک پژوهشگر ارائه می کنند و ظرفیت هر مرکز پس از تصویب در "شورا" اعلام می شود
.


ظرفیت هر ساله جذب برای برنامه پزشک پژوهشگر توسط "شورا" و براساس نیاز کشور و توانایی علمی مرکز میزبان تعیین می شود، این ظرفیت همیشه کمتر از 2.5 درصد ظرفیت کل دستیاران در رشته محل (با گرد ریاضی) در آن سال خواهد بود
.


داوطلب بر اساس علاقه و سوابق پژوهشی خود تقاضای ورود به برنامه را از طریق تکمیل فرم آنلاین در سایت معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ارسال می کند
.


دبیرخانه "شورا" کلیه داوطلبانی که بر اساس این آیین نامه صلاحیت ورود به برنامه پزشک پژوهشگر را دارند به مراکز تحقیقاتی میزبان معرفی می‌کند
.


زمان مصاحبه برنامه پزشک پژوهشگر پس از اعلام نتایج آزمون دستیاری، حداکثر تا دو ماه پس از شروع دوره سایر دستیاران هر سال خواهد بود
.


کلیه داوطلبان توسط کمیته 9 نفره پزشک پژوهشگر هر دانشگاه، که اعضای آن عبارتند از استاد راهنما، مدیر گروه تخصص بالینی دانشگاه میزبان، معاون آموزشی گروه تخصص بالینی دانشگاه میزبان، رییس مرکز تحقیقات میزبان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات میزبان، رییس دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، معاون آموزشی دانشگاه میزبان یا نماینده تام الاختیار او، و دبیر "شورا" (بعنوان نماینده وزارت بهداشت) می باشد، مصاحبه ساختاری  (structured interview)شده و برترین ها انتخاب می گردند.

تبصره 1: حضور مدیر گروه تخصص بالینی، رییس مرکز تحقیقات میزبان، و نماینده وزارت بهداشت در کمیته پزشک پژوهشگر و کسب حداقل ۵ رای مثبت در مصاحبه ساختاری برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر الزامی است
.


تبصره 2: فرم ارزیابی و نمره گذاری در مصاحبه ساختاری توسط دبیرخانه "شورا" تهیه و در دسترس دانشگاه ها قرار می گیرد
.


تبصره 3: هرگونه تخلف در روند جذب و حمایت از دستیاران توسط دبیرخانه "شورا" بررسی شده و موسسه متخلف با تایید "شورا"، از یک تا ۵ سال از جذب پزشک پژوهشگر محروم شده و پرونده به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده می شود
.


تبصره 4: داوطلبین معترض به نتایج هر فراخوان می توانند ظرف مدت حداکثر یک هفته اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه "شورا" اعلام دارند. دبیرخانه "شورا" موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد اعتراض را بررسی و کتبا نتیجه را به داوطلب اعلام نماید. نظر دبیرخانه "شورا" نهایی بوده و برای داوطلب، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی میزبان لازم الاجراست
.


شرایط استاد راهنما
استاد راهنما فردی است که وظیفه هدایت و راهنمایی دستیار را تا پایان برنامه برعهده دارد.

تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیار طی برنامه پزشک پژوهشگر با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت می گیرد
.


تعیین استاد راهنما از ابتدای برنامه پزشک پژوهشگر ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای برنامه مسئولیت راهنمایی دستیار را برعهده دارد
.


دستیار می تواند در صورت لزوم می تواند حد اکثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختیار کند
.


استفاده از اساتید راهنما و یا مشاور از دیگر موسسات داخل و یا از خارج کشور بلامانع است. با این حال، حداقل یکی از اساتید راهنما می باید از اعضای هیات علمی اصلی (تمام وقت یا نیمه وقت) مرکز تحقیقاتی میزبان با حداقل مرتبه دانشیاری در همان مؤسسه باشد
.


استاد راهنما می باید دارای حداقل ۲۰ مقاله (شامل 5 مقاله که در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول باشد) ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی(
Pub Med یا ISI ) باشد، و همچنین دارای  H-indexحداقل ۱۰ مطابق با نمایه بین‌المللی Scopus  یا Google Scholar باشد.


استاد راهنما بایستی سابقه نگارش پیشنهادیه تحقیقاتی، جذب بودجه، اجرای طرح و نظارت بر رساله فوق لیسانس و یا دکترا بعنوان استاد راهنما داشته باشد
.

کلیه وظایف استاد راهنما مطابق با ضوابط مصوب در دوره PhD by Research می باشد. در این راستا استاد راهنما موظف است در تکمیل و تدوین زمینه تحقیقاتی موضوع پایان نامه، آمادگی دستیار برای دفاعیه، صحت و نوین بودن یافته ها و اتمام به موقع پایان نامه دستیار را هدایت کند. ضروری است مشکلات احتمالی که منجر به اطاله دوره دستیار می گردد، در اسرع وقت به دبیرخانه "شورا" گزارش شود.

تدوین پایان نامه
دستیار در سال اول برنامه ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه، انجام مطالعات مقدماتی، و نگارش پروپوزال می باشد. پروپوزال تحقیقاتی می باید در شورای پژوهشی دانشگاه میزبان تایید شده و نسخه ای از آن به دبیرخانه "شورا" ارسال گردد.

ضوابط مربوط به تدوین پایان نامه پزشک پژوهشگر مطابق با ضوابط مندرج در دوره
 PhD by Research می باشد.


دستیاران پزشک پژوهشگر (به جز استفاده کنندگان از تبصره های 1 ماده 3 این آئین نامه) می توانند پایان نامه خود را هم برای دوره
 PhD و هم برای دوره تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ ثبت نمایند.


موضوع پایان نامه باید منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی میزبان، تخصص استاد راهنما، علاقه دستیار و ترجیحاً در جهت حل مسائل و نیازهای نظام سلامت بر اساس تشخیص شورا باشد
.


رساله تحقیقاتی حداقل در سال سوم و حداکثر یک سال قبل از اتمام برنامه پزشک پژوهشگر می باید جهت دفاع به دانشکده میزبان ارسال گردد
.


طرح تحقیقاتی مصوب و ثبت موضوع پایان نامه دستیار در مرکز میزبان می باید به اطلاع دبیرخانه "شورا" برسد
.