چهارشنبه 9 اسفند 1402  

اهداف و شرح وظایف

اهداف و شرح وظایف اداه توسعه و ارزیابی تحقیقات.

اهداف

 مدیریت تحقیقات و فناوری  فعالیت های مرتبط با حوزه تحقیقات فناوری را که با هدف گسترش و تسهيل امر پژوهش و فناوري در ميان اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و كارکنان دانشگاه شكل گرفته است و مسئولیت هدایت و راهبری تحقیقات دانشگاه را بر عهده دارد. این مدیریت با زیر مجموعه های اداره توسعه و ارزیابی تحقیقات، کمیته تحقیقات دانشجویی،  اداره توسعه فناوری سلامت، و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، اداره اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، آزمایشگاه جامع تحقیقات، اداره علم سنجی،  اداره انتشارات، ترجمان دانش، مرکز مشاوره تحقیقات، توسعه تحقیقات بالینی، کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی و کارگاه های پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد.
محل استقرار این مدیریت در ساختمان اداری معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری واقع شده است.

شرح وظایف

- مدیریت اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
- نظارت بر فعالیت های مراکز تحقیقاتی، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ها، واحدهای ثبت بیماری ها و بیوبانک ها، حمایت از اجرای طرح های پژوهشی و تشویق فعالیت های علمی و پژوهشی
 - توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقشه جامع علمی کشور و اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و موردنیاز کشور
- کنترل و نظارت بر طرح های پژوهشی و فرآیندهای پژوهشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت
- برنامه ریزی ارتقا و انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه و اعتباربخشی پژوهشی دانشگاه
- ایجاد ارتباط لازم با دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاهی یا با سایر مراکز علمی و خدماتی
-  کمک به توسعه فناوری حوزه سلامت و حمایت از تشکیل و توسعه مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری و گسترش ارتباط با صنعت
- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
- گسترش مرزهای دانش و توليد علم؛ نشر دستاوردهای مطالعات کاربردی در جهت رفع مشکلات منطقه‌ای و ملی
- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
 - حمایت و توانمند سازی پژوهشگران ( اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان و...
- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
- استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش
- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی
- ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه
- جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط با صنعت