پنجشنبه 7 اسفند 1399  

کارشناسان

کارشناسان.


کارشناسان پژوهشی:

 

زیبا هاجری :

*کارشناس برگزارکننده کمیته اخلاق و مالی
*صدور گواهی طرح های تحقیقاتی
*صدور معرفی نامه کنگره های داخلی وخارجی

 

منیژه نصرتی :

*مسئول امور قراردادهای پژوهشی
*درج اخبار پژوهشی
*تنظیم آیین نامه هاو تفاهم نامه های  پژوهشی
*مسئول سامانه سمات

 

زهرا کولیوند :

*مسئول سامانه پژوهشیار
*مسئول برگزاری کارگاه های هیات علمی
*برگزاری جلسات ژورنال کلاب