شنبه 1 اردیبهشت 1403  

کنگره ها

1403/1/14 سه‌شنبه

همایش کشوری علمی، آموزشی و پژوهشی خانواده، فرزند آوری و جوانی جمعیت.

دانشگاه شهید صدوقی یزد.

.
زمان برگزاری: 27 و 28 اردیبهشت 1403
در سطح ملی

وب سایت همایش:
https://javani.ssu.ac.ir/fa/
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر