چهارشنبه 9 اسفند 1402  

کنگره ها

دوازدهمین کنگره کشوری سوختگی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1402/11/16 دوشنبه
دوازدهمین کنگره کشوری سوختگی

اولین کنگره بین المللی نوآوری در اورژانس پیش بیمارستانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1402/11/3 سه‌شنبه
اولین کنگره بین المللی نوآوری در اورژانس پیش بیمارستانی

نهمین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور

کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1402/10/26 سه‌شنبه
نهمین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور

دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1402/10/11 دوشنبه
دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی

اولین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

1402/10/9 شنبه
اولین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت

چهارمین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامت

دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی برگزار می کند.

1402/8/27 شنبه
چهارمین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامت

همایش معماری سازمانی و حکمرانی دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1402/8/17 چهارشنبه
همایش معماری سازمانی و حکمرانی دیجیتال

اولین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

1402/8/17 چهارشنبه
اولین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت

کنگره ملی مجازی سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می کند.

1402/8/10 چهارشنبه
کنگره ملی مجازی سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی
123>>>
نسخه قابل چاپ