اطلاعیه ها

.

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء بهداشت وسلامت،حلیت وحرمت مواد وفرآورده های دارویی، غذایی،آشامیدنی و ملزومات پزشکی مورد مصرف وبا عنایت به تنوع روزافزون تولید وفرآوری مواد وفرآورده های مذکور،بدین وسیله از تمامی موسسات تحقیقاتی وپژوهشی مراکز آموزش عالی ،متخصصین وپژوهشگران دعوت به عمل می آورد پیشنهادات ،پروپوزال وطرح های خود را در زمینه های زیر به مرکز تحقیقات حلال ارسال نمایند :

1.     بهداشت وسلامت در تولید وفرآوری محصولات سلامت

2.     حلیت وحرمت در تولید وفرآوری محصولات سلامت

3.     روش های شناسایی وتعیین مقدار اجزاء متشکله مواد وفرآورده های سلامت

4.     چگونگی بازرسی وارزیابی ومراحل آن در فرآیند ونظام سلامت وحلیت فرآورده های سلامت

5.     تجارب کشورهاوفرآیند صدورگواهی درزمینه حلیت وحرمت فرآورده های سلامت

6.     حلیت وحرمت در مواد وفرآورده های اصلاح ژنتیک شده

7.     بررسی اثرات مواد بر سلامت با روشهای مختلف

8.     حلیت وحرمت در افزودنی های به کار رفته شده در فرآورده های سلامت

9.     اقتصاد سلامت ،حلال و...

10.       مباحث فقهی در حوزه طهارت،حلیت وحرمت فرآورده هاوخدمات سلامت

 

 


بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 276689
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61766249 تعداد بازديد زيرپورتال: 2036118 اين زيرپورتال امروز: 3784 سایت در امروز: 116021 اين صفحه امروز: 156