اطلاعیه ها

.

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نظر داردپروژه های ارزیابی جامع اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان مازندران به اجرا درآورد. هدف کلی فراخوان تعیین اثرات اجرای برنامه در جمعیت تحت پوشش این برنامه در ابعاد مختلف و مقایسه آن با استان یا استانهای مشابه و مجری برنامه کشوری در تحول سلامت حوزه بهداشت تعیین اثرات اجرای برنامه در جمعیت تحت پوشش این برنامه در ابعاد شهری می باشد.

فايل هاي مربوطه :
پيوست پزشک خانواده.docx23.548 KB

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 276650
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61757943 تعداد بازديد زيرپورتال: 2035853 اين زيرپورتال امروز: 3523 سایت در امروز: 107715 اين صفحه امروز: 117