پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400  

اخبار

1399/11/29 چهارشنبه

دسترسی سریع به سامانه نوپا.

.
به گزارش دفتر معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، دسترسی سریع به سامانه نوپا در پرتال مدیریت تحقیقات و فناوری فراهم شد 

لینک دسترسی سامانه  :
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر