1394/2/22 سه‌شنبه
دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی داخل کشور
همایش ها و سمینارهای علمی بستر مناسبی برای نشر و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی را فراهم می سازد و سبب گسترش تبادلات علمی و ارتقاء قابلیت های پژوهشی و آموزشی اعضاء هیات علمی و محققان می گردد. متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه میتوانند با استفاده از تسهیلات مقرر، در کنگره ها و سمینارهای علمی داخل کشور شرکت نمایند.
1-شرکت در کنگره منوط به ارائه مقاله علمی است که قبلا در کنفرانس دیگری ارائه نشده باشد.
2-ارائه دهنده مقاله باید عضو هیات علمی، دانشجو یا کارشناس تابع این دانشکده باشد.
3-ذکر عنوان دانشکده علوم پزشکی آبادان در خلاصه مقالات چاپ شده جهت پرداخت هزینه الزامی است.
 4-متقاضی شرکت در کنگره باید جهت اعزام، طبق روال اداری و دانشجویان با موافقت استاد راهنما اقدام نمایند و پس از بازگشت از ماموریت جهت پرداخت هزینه ها مدارک ذیل را به ریاست دانشکده یا رئیس بیمارستان مربوطه ارائه نماید.
نحوه پرداخت هزینه ها:
1-در صورت ارائه مقاله بصورت سخنرانی، پوستر، هزینه بلیط رفت و برگشت، ماموریت (روزهای کنگره+2) و هزینه ثبت نام به اعضای هیات علمی و کارشناسان پرداخت میگردد. منوط به رضایت رئیس واحد مربوطه
تبصره1- به دانشجویان علاوه بر هزینه ثبت نامه، هزینه ایاب و ذهاب (بلیط اتوبوس یا قطار) نیز پرداخت خواهد شد.
تبصره2-در صورتی که ارائه کننده مقاله در بین روزهای کنگره عزیمت نماید بر اساس تاریخ بلیت رفت و برگشت ماموریت صادر میگردد.
 تبصره 3- جهت اعضای هیات علمی بازنشسته مانند سایر اعضای هیات علمی این دانشکده هزینه های کنگره یک بار در سال  قابل پرداخت میباشد.
2-هزینه های ثبت نام و بلیط (اتوبوس یا قطار) در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان فعال عضو کمیته های تحقیقاتی دانشکده با ارائه مقاله تا سالی دوبار قابل پرداخت می باشد.
تبصره1-دانشجویانی به عنوان دانشجوی فعال کمیته تحقیقاتی دانشجویی محسوب میگردند که یک سال  از عضویت آنها گذشته باشد و مقاله نامبرده حاصل کار تحقیقاتی مصوب باشد.
     تبصره2-هزینه بلیت هواپیما دانشجویان مشروط بر اینکه در کنگره بین المللی مقاله خود را به صورت سخنرانی ارائه نمایند قابل پرداخت است.
سایر موارد :
   در صورتی که یکی از اعضای هیئت علمی کارشناسان یا دانشجویان این دانشکده شخصا و بدون درخواست هیچگونه هزینه ای اعم از بلیت رفت و برگشت یا هزینه ثبت نام اقدام به شرکت در کنگره با ارائه مقاله نماید؛ مشروط به ذکر نام دانشکده علوم پزشکی آبادان پاداشی مطابق با بند های زیر به آن ها تعلق می گیرد:
 1-به ازای هرمورد ارائه مقاله بصورت سخنرانی درهمایش های کشوری،منطقه ای یابین المللی مبلغ 1500000 ریال پرداخت می گردد و در صورت ارائه چند مقاله به طور همزمان در یک همایش به مقاله دوم 75% و به مقاله سوم و به بعد 50% این مبلغ تعلق می گیرد.
2- به ازای هر مورد ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش های کشوری، منطقه ای یا بین المللی مبلغ 1000000 ریال پرداخت می گرددو در صورت ارائه چند پوستر بطور همزمان در یک همایش به پوستر دوم 75% و به پوستر سوم وبه بعد 50% این مبلغ تعلق می گیرد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1997
تعداد بازديد کنندگان سايت: 65782438 تعداد بازديد زيرپورتال: 2171247 اين زيرپورتال امروز: 835 سایت در امروز: 20330 اين صفحه امروز: 1