چهارشنبه 17 آذر 1400  
نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زيرپورتال معاونت پژوهشیزيرپورتال معاونت پژوهشی
Collapse کتابخانه دیجیتالکتابخانه دیجیتال
Expand منوهامنوها
لیست کتاب ها الکترونیک
ترتیب الفبایی پایگاه های اطلاعاتی
نمونه صفحه اصلی قالب سه ستونه
Collapse صفحه اصلی مدیریت تحقیقات و فناوریصفحه اصلی مدیریت تحقیقات و فناوری
Expand مدیریت تحقیقات و فناوریمدیریت تحقیقات و فناوری
اولویت های پژوهشی
دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها
فرمها و دستورالعمل ها
اهداف و شرح وظایف اداره امور طرح های تحقیقاتی
کارشناسان
تماس با ما
Expand اداره آمار، اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهشاداره آمار، اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
Expand  	اداره توسعه فناوری سلامت اداره توسعه فناوری سلامت
Expand واحد علم سنجی واحد علم سنجی
Expand  	کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی
معرفی معاونت
Expand کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
Expand واحد تالیف و ترجمه واحد تالیف و ترجمه
فرم نظر سنجی
مدیریت ارزیابی تحقیقات
Expand پزشک پژوهشگرپزشک پژوهشگر
Expand کارگاههای توانمندسازیکارگاههای توانمندسازی
اعضای شورای پژوهشی
Expand کتابخانه مرکزی کتابخانه مرکزی
کنفرانس علمی هفتگی
دانشگاه های علوم پزشکی ایران
Expand واحد انفورماتیک و اطلاع رسانیواحد انفورماتیک و اطلاع رسانی
فرم ارتباط مستقیم با معاونت
IRCT
تفاهم نامه ها
شورای پژوهشی
site map
درباره ما
چارت سازمانی
Collapse مدیریت تحقیقات و فناوری مدیریت تحقیقات و فناوری
صفحه نمونه 2
Expand مدیریتمدیریت
Expand اداره توسعه و ارزیابی تحقیقاتیاداره توسعه و ارزیابی تحقیقاتی
Expand اداره امور طرح های تحقیقاتیاداره امور طرح های تحقیقاتی
Expand کمیته اخلاقکمیته اخلاق
Expand کارگاه های توانمندسازیکارگاه های توانمندسازی
Expand پزشک پژوهشگرپزشک پژوهشگر
فرآیندهای پژوهشی
تماس با ما
درباره ما
افیلیشن
Expand کارگاه های پژوهشی مجازیکارگاه های پژوهشی مجازی
امور پایان نامه
Expand کارگاه های پژوهشی آنلاینکارگاه های پژوهشی آنلاین
Expand ترجمان دانشترجمان دانش
چارت سازمانی
نقشه سایت
اداره اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
تفاهم نامه ها