پنجشنبه 1 مهر 1400  
1400/4/20 یکشنبه

 

اخبار

بیشتر

آخرین اخبار ترجمان دانش

نرم افزار خود کنترلی برای بیماران دیابتی در دانشکده علوم پزشکی آبادان طراحی و اجرا شد.
مدیران ارشد علوم پزشکی آبادان در حد مطلوبی به تفکر سیستمی تمایل دارند.
تعیین فراوانی ژن‌های ویرولانس شیگلا به انتخاب داروی مناسب به پزشکان و کاهش بار مالی بیماران، کمک موثری خواهد نمود.
یک مدل تشخیصی رگرسیونی مبتنی بر جمعیت برای بیماری کووید 19 ارائه شده است.
مهار مسیر اتوفاژی منجر به افزایش رشد وتکثیر سلول‌های سرطانی پستان در حضور سلول‌های بنیادی می‌شود.
نرم افزار اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی طراحی شد.
استفاده از روش‌های غربالگری مجازی می‌تواند به عنوان روشی موثر جهت پیدا کردن مهار کننده های قوی و اختصاصی کووید -19 مورد توجه قرار گیرد.
سامانه ثبت مبتنی بر جمعیت کووید- 19 در جنوب غرب خوزستان راه اندازی شد.
عصاره زیره سبز در در کاهش دادن درد در موش صحرایی نر مؤثر بوده است.
یک پروتکل ارتباطاتی سفارشی برای گزارش دهی سراسری وضعیت های مرتبط با بیماری کووید -19 در دانشکده علوم پزشکی آبادان پیاده سازی و بومی سازی شد.
بيشتر

آیین نامه ها و فرم ها

نظر خواهی

اوقات شرعی

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :