چهارشنبه 17 آذر 1400  

کارگاه های پژوهشی مجازی

کارگاه های پژوهشی آفلاین .

کارگاه پژوهشی آنلاین.

(جهت ورود به کارگاه کلیک نمائید)

                                                   

لینک ورود به کارگاه
Adobe Connect