شنبه 24 مهر 1400  

کارگاه های توانمندسازی

کارگاه های توانمندسازی.

 

هیئت علمی
دانشجویی
 
علاقمندان جهت ثبت نام در کارگاه ها ، فرم ثبت نام  مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل

آن را به آدرس ایمیل مربوطه ارسال نمایند ، همچنین جهت آگاهی از آخرین اطلاعات و

تغییرات مربوط به تقویم برگزاری کارگاه‌ها و کسب اطلاع از امتیاز بازآموزی هر کارگاه یا دوره

با شماره  
06153365494تماس بگیرید.

 
پست الکترونیک: workshop.abadan@gmail.com