چهارشنبه 17 آذر 1400  

اعضای کمیته اخلاق

اعضای کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان .

جهت مشاهده اعضای کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان به لینک زیر مراجعه فرمایید.


1- دکتر شکرالله سلمان زاده ( رئیس/ عضو اصلی)
2- سارا مبارک ( دبیر/ عضو اصلی)
3- امیر آلبوعلی ( حقوقدان/ عضو اصلی)
4- محمد میرزائی ( روحانی/ عضو مشاور دائمی)
5- محمد کوگانی ( متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی)
6- فرشید قنبری ( متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی)
7- غلامعلی اسلامی ( پژوهشگر/ عضو اصلی)
8- نوراله طاهری ( پژوهشگر/ عضو اصلی)
9- یاسمن رابعی غلامی ( نماینده جامعه علمی/ عضو اصلی)
10- کمیل مذهب جعفری ( کارشناس کمیته)