اخبار
راه‌اندازی ماژول کتاب در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی آبادان
انتشار مقاله Q1 توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
راه‌اندازی فرم پیام پژوهش طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نشست نخست شورای مالی در مهرماه سال جاری برگزار شد
اولین نشست کمیته اخلاق در مهرماه برگزار شد
برگزاری اولین نشست شورای پژوهشی مهرماه
به‌روزرسانی و خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
​​​​​​​برگزاری جلسه شورای مالی شهریورماه
موافقت با راه‌اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ولیعصر خرمشهر
نشست مجازی کمیته اخلاق در شهریورماه برگزار شد