اخبار
.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی خردادماه

1399/3/11 یکشنبه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه شورای پژوهشی خرداد‌ماه جهت بررسی نعدادی از طرح های تحقیقاتی با حضور دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و سایر اعضای این شورا روز یکشنبه 11 خرداد 99 در این معاونت برگزار شد.

در این جلسه چند طرح هیأت علمی، طرح فناورانه و طرح پایان نامه و طرح دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عكس های مرتبط :