اخبار
.

نشست مجازی کمیته اخلاق در شهریورماه برگزار شد

1400/6/15 دوشنبه

نشست کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی آبادان در شهریورماه به صورت مجازی و در خصوص بررسی طرح های تحقیقاتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، نشست کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی آبادان در شهریورماه سال جاری با حضور دکتر شکراله سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از طریق ارتباط مجازی و حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشگاه و ارتباط مجازی سایر اعضای این کمیته، به منظور بررسی تعدادی طرح تحقیقاتی برگزار شد.