اطلاعیه ها
.

کارگاه عملی کشت سلولی

1399/10/20 شنبه


به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند :
"کارگاه عملی کشت سلولی "
گروه هدف:اعضای هیات علمی گروههای بیوشیمی،علوم تشریح و فیزیولوژی،میکروب شناسی،ایمونولوژی و هماتولوژی
یکشنبه ۹۹.۱۰.۲۱    ساعت ۱۶_ ۱۴
ظرفیت ۴ نفر
محل ثبت نام؛دفتر فناوری تحقیقات
مدرس؛دکتر فیروزه نیازوند،دکتر عاطفه اشتری
كلمات كليدی :کشت سلولبیوشیمیایمونولوژی