اخبار
.

معرفی پژوهشگران برتر دارای مقالات Q1

1399/9/26 چهارشنبه


معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان به مناسبت هفته پژوهش اسامی پژوهشگران برتر را معرفی می کند:

پژوهشگران برتر دارای مقالات Q1

رتبه اول: جناب آقای دکتر فرشید قنبری
رتبه دوم: سرکار خانم مهندس راحله کوجلو
رتبه سوم: سرکار خانم معصومه اسدی
رتبه چهارم: جناب آقای دکتر مصطفی مهدویان پور
رتبه پنجم: جناب آقای دکتر ابراهیم خرازی نژاد
رتبه ششم: سرکار خانم دکتر سارا مبارک
رتبه هفتم: جناب آقای دکتر مسعود فروتن
رتبه هشتم: جناب آقای دکتر مصطفی جمالان
رتبه نهم: سرکار خانم دکتر اشرف عالمی
رتبه دهم: جناب آقای دکتر نبی جمعه زاده