اطلاعیه ها
.

کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات کلیدی حوزه نوآوری

1400/4/28 دوشنبه

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار می کند:

از سلسله وبینارهای آموزشی: (( کاش می دانستم چگونه کسب و کار نوپای خود را راه اندازی کنم))

مدرس: خانم دکتر سمیه جعفری
دکترای اقتصاد توسعه
مشاور پارک علم و فناوری کرمان
مشاور مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری

زمان: پنجشنبه 31 تیرماه 1400
ساعت: 16 تا 18

((همراه با اعطای گواهی پژوهشی معتبر))

لینک ورود:
http://vc.rums.ac.ir/research
 
كلمات كليدی :کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات کلیدی حوزه نوآوریکارگاهوبیناردانشگاه علوم پزشکی رفسنجان