اخبار
.

انتشار 2 مقاله Q1 با ضریب تاثیر عالی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/5/6 چهارشنبه

دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 7 منتشر نمود.

 به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان و به نقل از اداره علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دکتر فرشید قنبری و دکتر احسان آقایانی، اعضای هیات علمی این دانشگاه دو مقاله با ضریب تاثیر عالی بالاتر از 7 در سال 2021 میلادی به چاپ رساندند.

در همین خصوص، دکتر فرشید قنبری مقاله‌ای با عنوان Aerobic oxidation of 5-hydroxymethylfural into 2,5 diformylfuran using manganese dioxide with different crystal structures: A comparative study” و در تاریخ 15 June 2021 در مجله معتبر و بین المللی journal of colloid and interface science منتشر نموده که این نشریه دارای رتبه q1 و if:7/489  می باشد.

همچنین دکتر احسان آقایانی مقاله‌ای با عنوانPotentially toxic elements contamination in surface sediment and indigenous aquatic macrophytes of the Bahmanshir River, Iran: Appraisal of phytoremediation capability در تاریخ December 2021 در مجله معتبر و بین المللی chemosphere به چاپ رسانده که این نشریه دارای رتبه q1 و if: 7/086 می باشد.