اخبار
.

پژوهشگران برگزیده در طرح های تحقیقاتی برتر معرفی شدند

1399/9/26 چهارشنبه


معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان به مناسبت هفته پژوهش اسامی پژوهشگران برتر را معرفی می کند:

پژوهشگران برگزیده در طرح های تحقیقاتی برتر

رتبه اول: سرکار خانم معصومه اسدی
رتبه دوم: جناب آقای دکتر نبی جمعه زاده