اخبار
.

وبینار تازه های کوئید 19 برگزار شد 

1399/9/25 سه‌شنبه

به گزارش دفتر معاونت آموزش تحقیقات و فناوری، وبینار تاه های کوئید 19 با حضور متخصصین عفونی از قبیل سرکار خانم دکتر مبارک  معاون آموزش تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و درمانی آبادان، جناب آقای دکتر فرزین خوروش ، دبیر هیئت بورد عفونی ایران  و سرکار خانم دکتر بچاری  دارای بورد تخصصی در تاریخ 09/24/ 1399 برگزار شد. 

گفتنی است وبینار با استقبال بی نظیر پزشکان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان رو به رو شد.