اخبار
.

انتشار مقالهQ1 با ضریب تاثیر عالی توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/4/6 یکشنبه

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مقالهQ1 با ضریب تاثیر عالی ۵.۷۷۸ منتشر نمود.

به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان دکتر سارا مبارک از انتشار مقالهQ1 با ضریب تاثیر ۵.۷۷۸ توسط دکتر فرشید قنبری، عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط این دانشگاه خبر داد.

دکتر مبارک گفت: مقالهQ1 این عضو هیات علمی، با عنوان electrochemical activation of peroxides for treatment of contaminated water with Iandfill leachate: efficay , toxicity and biodegradability evaluation در سال 2021 و در مجله  معتبر و بین المللی chemospere منتشر شده است.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: ضریب تاثیر مقالات معتبر علمی، معیاری از میانگین استنادها به مقالات منتشر شده در یک مجله بوده و کاربرد گسترده ای در بیان اهمیت نسبی هر مجله در حوزه تخصصی خود دارد.

ایشان افزود: شایان ذکر است دکتر فرشید قنبری که داور برتر برگزیده سال ۲۰۱۹ در مجموعه ISI (شبکهPublons) می‌باشد، در سال 2020  نیز 17 مقاله Q1 با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی آبادان به ثبت رسانده است.