اخبار
.

معرفی پژوهشگر برتر کنگره تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشور

1399/9/27 پنجشنبه

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان‌به مناسبت هفته پژوهش اسامی پژوهشگران برتر را معرفی می کند:

پژوهشگر برتر کنگره تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشور

رتبه اول: جناب آقای مهدی عتبه