اسلایدر
.

کارگاه آنلاین سیستماتیک ریویو و متا آنالیز (جلسه چهارم)

1399/10/7 یکشنبه

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار می کند:

کارگاه آنلاین سیستماتیک ریویو و متا آنالیز (جلسه چهارم)

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

استاد: خانم دکتر شیرین جلالی نیا 

لینک ثبت نام:
http://rg.abadanums.ac.ir
لینک برگزاری:
http://Vc.abadanums.ac.ir/class2