اخبار
.

انتخاب فعالیت‌های پژوهشی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان بهترین‌های کلان منطقه آمایشی

1400/4/29 سه‌شنبه

چهار مورد از فعالیت‌های پژوهشی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی آبادان در میان بهترین فعالیت‌های کلان منطقه آمایشی چهار قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، چهار فعالیت پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی آبادان در جمع فعالیت‌های پژوهشی کووید19 برگزیده در سطح کلان منطقه چهار آمایشی قرار گرفتند.

در جلسه ماه جاری کلان منطقه چهارم آمایشی کشور که به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و با حضور دکتر ندا ایزدی، نماینده کمیته ساماندهی تحقیقات کووید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار شد، دو مقاله، یک کتاب و یک برنامه کاربردی از دانشگاه علوم پزشکی آبادان در میان برگزیدگان فعالیت‌های پژوهشی کووید19 این کلان منطقه قرار گرفتند.

در این خصوص مقاله دکتر سارا مبارک، معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با کسب رتبه نخست و همچنین مقاله دکتر مصطفی جمالان، عضو هیأت علمی این دانشگاه در میان مقاله‌های برگزیده به داوری دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان و اهواز قرار گرفتند.

در بخش کتاب‌های برگزیده نیز کتاب دکتر ثمانه عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان با کسب رتبه دوم در میان سه کتاب منتخب قرار گرفت و در بخش برنامه کاربردی، اپلیکیشن کرونا طراحی شده توسط علیرضا حزبه‌نژاد، دانشجوی پزشکی این دانشگاه حائز رتبه نخست شد.

 
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانکلان منطقه آمایشی چهارکووید19تحقیقات و فناوریسارا مبارک