کنگره ها
1398/4/2 یکشنبه
برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

دومین همایش ملی "مدیریت مصرف آب" با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران و با همکاری دانشگاه تهران و حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از 19الی 29آذرماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار میشود. این همایش محفل مناسبی برای گردآمدن صاحبان دانش وفناوری و متولیان صنعت آب و فاضلاب کشور در کنار یکدیگر و طرح ایدهها و رویکردهای نو و تلاش برای اشاعه آنهادر کنار آشنایی با نیازها و مشکلات صنعت آب و فاضلاب خواهد بود.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir