اخبار
1398/10/4 چهارشنبه
تصویب آیین‌نامه‌های ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی آبادان
آیین‌نامه‌های ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصویب و اولین طرح آن تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، اولین نشست شورای ارتباط با صنعت با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشکده و اعضای این شورا به منظور تصویب آیین‌نامه‌های طرح‌های ارتباط با صنعت، فرم‌های قرارداد و تفاهم نامه ها و شرح خدمات در این دانشکده برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی اولین طرح ارتباط با صنعت، اعضای این شورا با توجه به موقعیت ویژه دانشکده علوم پزشکی آبادان در منطقه آزاد اروند، در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه ابراز امیدواری کردند.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir