اخبار
1398/9/30 شنبه
تجلیل از پژوهشگران و غرفه دانشکده علوم پزشکی آبادان در همایش هفته پژوهش
در اختتامیه همایش هفته پژوهش و فناوری، ضمن تقدیر از پژوهشگران برتر منطقه‌ای دانشکده علوم پزشکی آبادان، عنوان غرفه برتر به دانشکده علوم پزشکی آبادان رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، در روز پایانی همایش هفته پژوهش و فناوری در سازمان منطقه آزاد که با حضور دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی منطقه برگزار شد، از پژوهشگران برتر منطقه‌ای تقدیر به عمل آمد.
دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشکده گفت: در این راستا از دکتر حسن قاسمی و محبوبه ممتازان؛ اعضای هیأت علمی و علیرضا حزبه‌نژاد و علیرضا بالی‌زاده؛ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان تقدیر به عمل آمد.

دکتر مبارک گفت: در پایان مراسم اختتامیه، از میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حاضر غرفه دانشکده علوم پزشکی آبادان، به عنوان غرفه برتر این همایش انتخاب شد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir