کنگره ها
1398/1/25 یکشنبه
برگزاری کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش 11 لغایت 13 اردیبهشت ماه سال 98با امتیاز بازآموزی برای مشمولان آموزش مداوم ، گروه های داخلی ،جراحی عمومی و.. در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار  می گردد.

آدرس سایت کنگره :  GIC.goums.ac.ir

آدرس سامانه جهت ثبت نام : www.ircme.ir

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir