کنگره ها
1397/11/27 شنبه
برگزاری یازدهمین کنگره ملی نوروزنتیک ایران

یازدهمین کنگره ملی نوروزنتیک ایران 2 الی 4 اسفند ماه سال جاری  با امتیاز بازآموزی به همت معاونت امور فرهنگی وپیشگیری بهزیستی استان یزد برگزار می گردد.

ثبت نام وارسال مقالات از طریق :

www.yazdneurogenetic.ir

info@yazdneurogenetic.ir

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir