کنگره ها
1397/9/5 دوشنبه
برگزاری پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پنجمین همایش پژوهشی سالیانه علوم پزشکی در اسفند ماه سال 97 با نگاه ویژه « علوم پیراپزشکی و سلامت » با هدف ارائه اخرین یافته های تحقیقاتی و فناورانه در  دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می گردد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir