کنگره ها
1400/2/27 دوشنبه
پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، بهمن ۹۹

برگزار کننده همایشدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


امکان ارسال مقالهبله


مکان برگزارياهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده پزشکی

تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 بهمن 1399آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 99


وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل info[at]icia.ir

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir