اخبار
1398/9/6 چهارشنبه
برگزاری جلسه برنامه ریزی هفته پژوهش
جلسه برنامه ریزی هفته پژوهش سال 98 در معاونت آموزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، این جلسه با حضور اعضای کارگروه کمیته اجرایی هفته پژوهش سال 1398 این دانشکده در محل معاونت آموزشی برگزار شد و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir