اطلاعیه ها
ثبت کد ااختصاصی اخلاق جهت طرح ها، پایان نامه ها در سامانه مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران
احتراما به استحضار می­رساند، با توجه به دستور اکید معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر صدور مصوبات کمیته­های اخلاق در پژوهش کشور از ابتدای سال 1397 از طریق سامانه­ی ملی اخلاق در پژوهش و عدم اعتبار مصوبات و کدهای صادر شده از ابتدای سال  جاری خارج از سامانه­ی مذکور، ضرورت نمایه بودن مصوبه و کد اختصاصی اخلاق در سامانه­ی ملی اخلاق در پژوهش، برای آن دسته از طرح­ها و پایان­نامه­هایی موضوعیت دارد که از ابتدای سال 1397 در کمیته­های اخلاق در پژوهش معتبر بررسی و تصویب شده­اند و برای موارد مصوب در سال­های قبل، درصورتیکه کد، مطابق با فرمت اعلام شده و مورد تایید کمیته­ی ملی اخلاق بوده و کمیته صادر کننده­ی کد مذکور نیز از کمیته­های معتبر و تایید شده توسط وزارت متبوع باشد، مورد قبول خواهد بود.