کنگره ها
1398/4/17 دوشنبه
برگزاری اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات

بدینوسیه به اطلاع می رساند دانشگاه بوعلی سینا در نظر داردهمایش ملی  " دانشگاه عاری از دخانیات " را در تاریخ 22 آبان ماه با ابعاد روان شناختی ، اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ، زیستی جسمانی ،اقتصادی و... برگزار نماید

علاقمندان شرکت در این همایش می بایست چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 1 آبان 98 به دفتر دبیرخانه ارسال نمایند .در همین راستا نمایشگاه با موضوع دانشگاه عاری از دخانیات برگزار واز مقالات برتر تقدیر وتشکر به عمل خواهد آمد.

آدرس سایت :  nonsmoking2019.ir

آدرس ایمیل :           nosmoking.basu@gmail.com

 تلفکس : 38380414                          تلفن :  38381364

نشانی دبیرخانه همایش : همدان ، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن ، دانشگاه بوعلی سینا ، مرکز مشاوره دانشجویی ، طبقه دوم

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir