جمعه 16 خرداد 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

آیین نامه ها و فرم ها

1398/11/14 دوشنبه

آیین نامه ها و فرم ها.

.

آیین نامه پایان نامه پزشکی

اولویت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان آبان 98

آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان ( تیرماه 98)

affiliation

♦ آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی (اسفند97)

آیین نامه پزشک پژوهشگر

فرم امتیازبندی دانشجویان نمونه پژوهشی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه شناسایی وپشتیبانی از اعضاء هیأت علمی برگزیده

آیین نامه شرکت در کنگره های خارجی

آیین نامه نظارت برحسن انجام اخلاقی طرح های پژوهشی

♦ سطح بندی مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی بر مبنای هزینه طرح( تیرماه 98)

راهنمای کشوری اخلاق درپژوهش

نحوه اختصاص هزینه های طرح های پژوهشی

♦ طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی (هیأت علمی )

طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی ( دانشجویی )

طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی ( منتورشیپ )

طرح های تحقیقاتی  تصویبی دارای کد اخلاق

جدول آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاهها وموسسات عالی وپژوهشی

آیین نامه منتورشیپ (اسفند95)

آیین نامه اختصاص اعتبارات ویژه پژوهشی (گرنت) در سال 1398

دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی

دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی

راهنمای کشوری اخلاق

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

ارزشیابی کارگاه اخلاق در پژوهش

لیست هزینه کارکرد دستگاههای آزمایشگاه

مقالاتی که نیاز به دریافت کد IRCTدارند

♦ فرم داوری طرح ها

دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی آبادان

♦ آیین نامه محرومیت از مطب 

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم منتورشیپ

تفاهم نامه فعایت های تحقیقاتی مشترک

♦ اولویت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان ( شهریور 98)

فرم آماری طرح های تحقیقاتی

فرم بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق

دستورالعمل نحوه اعطای ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

فرم طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرم ترجمان وانتقال دانش در نظام سلامت

آیین نامه اداری ،استخدامی اعضاء هیأت علمی

♦ فرم پروپوزال دانشجویی

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرم خام HSR

♦ تفاهم نامه فعالیت های طرح تحقیقاتی مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

طرح های تحقیقاتی دارای کد اخلاق

♦ دستورالعمل نحوه اختصاص هزینه های طرح های تحقیقاتی (تیرماه 98)

فرم پاداش مقالات  دانشکده علوم پزشکی آبادان ( شهریور 98)

.
آرشیو
بيشتر
نسخه قابل چاپ