سه‌شنبه 14 مرداد 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/2/3 چهارشنبه

انتشار 3 مقاله اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در نشریه‌های Q1.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان و به مقل از اداره علم سنجی، 3 مقاله جداگانه توسط دکتر فرشید قنبری، دکتر مصطفی مهدویان پور و دکتر فروتن؛ اعضای هیأت علمی این دانشکده در نشریه‌های Q1  منتشر شده است.

شرح بیشتر انتشار این مقالات به صورت زیر است:

1- مقاله با عنوان Efficient treatment for landfill leachate through sequential electrocoagulation, electrooxidation and PMS/UV/CuFe2O4 process توسط دکتر فرشید قنبری؛ عضو هئیت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریـــخ 1 July 2020 در نشریه بین المللی  و معتبرseparation and purification Technology  با IF:5.107 .

2- مقاله با عنوان Selecting the best stabilization/solidification method for the treatment of oil-contaminated soils using simple and applied best-worst multi-criteria decision-making method توسط دکتر مصطفی مهدویان پور؛ عضو هئیت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریـــخ  3 Apr 2020 در نشریه بین المللی  ومعتب Environmental Pollution با IF:5.714 .

3مقاله با عنوان Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-Adjusted life-years for 29 cancer groups, 1990 to 2017: A systematic analysis for the global burden of disease study  توسط دکتر فروتن؛ عضو هئیت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریـــــخ 2019 Sep 27 در نشریه بین المللی  ومعتبر  Journal Metrics با IF:7.75 .

.
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ