چهارشنبه 1 بهمن 1399  

اخبار

1399/1/24 یکشنبه

برگزاری جلسه کمیته اخلاق جهت فروردین ماه.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه کمیته اخلاق جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی این دانشکده، دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و سایر اعضای این شورا روز شنبه 23 فروردین 99 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 4 طرح هیأت علمی، 1 طرح فناورانه، 2 طرح پایان نامه رشته پزشکی و 1 طرح دانشجویی مورد بحت و بررسی قرار گرفت.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر