چهارشنبه 1 بهمن 1399  

اخبار

1399/1/23 شنبه

جلسه شورای پژوهشی فروردین ماه برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی این دانشکده، دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و سایر اعضای این شورا روز شنبه 23 فروردین 99 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 9 طرح هیأت علمی،  1 طرح فناورانه،1 طرح پایان نامه رشته پزشکی و 1 طرح دانشجویی مورد بحت و بررسی قرار گرفت.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر