يكشنبه 15 تير 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/11/19 شنبه

برگزاری جلسه کمیته مالی.

.
به گزارش واحد تحقیقات معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه کمیته مالی این دانشکده با حضور دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان و کلیه اعضا جهت بررسی هزینه های طرح های تحقیقاتی اعم از هیأت علمی،دانشجویی ،پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی و فناورانه تشکیل شد.
.
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ