سه‌شنبه 6 خرداد 1399  

معرفی مدیر پژوهش

معرفی مدیر پژوهش.

مدیر تحقیقات و فناوری

دکتر عصمت رادمنش

تحصیلات: دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیارنشانی: آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517


تلفن تماس :

53265361-061
53265362-061