چهارشنبه 17 آذر 1400  

اطلاعیه ها

1400/6/29 دوشنبه

چهل و پنجمین گزاره برگ با عنوان تعیین واکسن مناسب برای تزریق دوز تقویتی در برابر کووید-19 – مرور منابع.

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان.

.
در این گزاره برگ سعی بر این است تا مطالب مهم در ارتباط با استفاده از دوز تقویتی یا بوستر در دنیا و کشورهای مختلف جمع آوری گردد. علاوه بر این، نوع واکسن های مشخص شده برای تزریق دوز تقویتی یا بوستر نیز مشخص شود. گزارشات مختلف در دنیا نشان می دهد که دوز بوستر در برخی از کشور های توسعه یافته در حال تزریق می باشد، ولی سازمان جهانی بهداشت توصیه به تاخیر در تزریق این دوز دارد.

دریافت فایل گزاره برگ
 .
آرشیو
فايل های مربوطه :گزاره برگ 45_compressed.pdf4.29 MBكلمات كليدی :چهل و پنجمین گزاره برگکمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
نسخه قابل چاپ
بیشتر