پنجشنبه 14 اسفند 1399  

اطلاعیه ها

1399/10/20 شنبه

کارگاه عملی کشت سلولی.

.

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند :
"کارگاه عملی کشت سلولی "
گروه هدف:اعضای هیات علمی گروههای بیوشیمی،علوم تشریح و فیزیولوژی،میکروب شناسی،ایمونولوژی و هماتولوژی
یکشنبه ۹۹.۱۰.۲۱    ساعت ۱۶_ ۱۴
ظرفیت ۴ نفر
محل ثبت نام؛دفتر فناوری تحقیقات
مدرس؛دکتر فیروزه نیازوند،دکتر عاطفه اشتری
.
آرشیو
كلمات كليدی :کشت سلولبیوشیمیایمونولوژی
نسخه قابل چاپ
بیشتر