چهارشنبه 17 آذر 1400  

اطلاعیه ها

1400/7/10 شنبه

وبینار اصول و ملاحظات اخلاقی در مطالعات کارآزمایی بالینی.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برگزار می کند..

.
مدرس: دکتر احسان شمسی گوشکی
دبیر کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

زمان: شنبه 10 مهرماه 1400
ساعت 12:30 الی 14

گروه هدف: پژوهشگران، اعضای هیات علمی و کارشناسان

لینک شرکت در وبینار:
http://vc.qums.ac.ir/vcr-qums

نرم افزار مورد نیاز:
Adobe Connect
 .
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینوبینار اصول و ملاحظات اخلاقی در مطالعات کارآزمایی بالینی
نسخه قابل چاپ
بیشتر