چهارشنبه 17 آذر 1400  

اطلاعیه ها

1400/7/17 شنبه

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در ایران.

به اطلاع پژوهشگران مرتبط با تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی می رساند..

.
"  مقاله راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در ایران" در ژورنال lab Animal (نیچر)  به چاپ رسید. دسترسی به مقاله جهت مطالعه آزاد بوده و از طریق لینک زیر مقدور است:
https://rdcu.be/cy5SP

همچنین، ترجمه انگلیسی راهنما ضمیمه مقاله مذکور بوده و از طریق آدرس زیر قابل دانلود است
:

https://www.nature.com/articles/s41684-021-00871-3
 .
آرشیو
كلمات كليدی :راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امو علمی در ایران
نسخه قابل چاپ
بیشتر