چهارشنبه 17 آذر 1400  

اطلاعیه ها

1400/7/18 یکشنبه

ثبت کتاب در سامانه پژوهشیار.

اداره انتشارات .

.
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پرسنل می رساند؛ جهت " ثبت کتاب" خود در سامانه پژوهشیار، ابتدا می بایست فرم درخواست و فرم اعلام (تالیف یا ترجمه) را جهت استعلام از سامانه وزارتی مداد، از منوی سایت اداره انتشارات در قسمت فرم ها و آیین نامه ها تکمیل کرده و در سامانه پژوهشیار بارگذاری نمایند.

سایت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی آبادان از لینک زیر قایل دسترسی می باشد:
https://pub.abadanums.ac.ir/portal/home/
 .
آرشیو
كلمات كليدی :ثبت کتاب در سامانه پژوهشیاراداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ
بیشتر